Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close


By: Luc Nguyen
Thơ Chúc Tết Mậu Tý
2009-12-06 08:00:00
Tôi không viết nổi bài thơ đón tết
Chỉ vì hồn quanh quẩn nỗi tan thương
Trời Nam Á kinh hoàng đêm địa chấn
Vạn xác người vùi tận đáy đại dương
Tôi cố gắng viết bài thơ đón tết
Nhưng chao ơi sao nghĩ chẳng nên lời !
Hình ảnh quanh tôi chiếu toàn cảnh khổ
Đang cơ hàn cần một chén cơm vơi
Tôi đang viết một bài thơ đón tết
Nhưng hoa xuân khó nở giữa hoang tàn
Đống gạch vụn thây người chưa bới hết
Trẻ mồ côi tìm bố mẹ lang thang
Tôi rất khó viết bài thơ đón tết
Khi trong tim chưa hết nỗi bâng khuâng
Hàng triệu kẻ đang màn trời chiếu đất
Đến bao giờ mới có được mùa xuân
Đây tôi viết một bài thơ đón tết
Bằng tâm tư những đứa trẻ mồ côi
Bằng con tim những con người mất mát
Xin tình thương từ bốn hướng xa xôi
Đây tôi viết một bài thơ đón tết
Bằng ước mơ thế giới được an bình
Mơ trần gian chóng vơi đi thống khổ
Và ước gì nhân loại hết đao binh.

Dức Lực

Comment