Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close


By: Luc Nguyen
Bài thơ Cuộc Đời Ta
2010-02-24 13:00:57

Cuộc đời ta

Suy nghĩ nhiều về cuộc đời của ta
Ta biết làm sao,làm gì trong cuộc sống này
Sống cho ai hay sống cho người
Cuộc đời này ta phải nên làm sao
Sống cho niềm vui và hạnh phúc
Sống cho vơi nổi buồn và cô đơn
Sống với sự hy sinh mà không nhận lại
Sống cho người với cả chân tình
Đem cho đời với hết sức của mình
Đem cho đời nhiều tâm tư tình cảm
Mang tâm hồn tươi mới cho mọi người
Mong rằng ta sẽ thỏa mãn cuộc đời ta
Khi cuối đời, ta sẽ về đâu
Sống với ai và nương tựa về ai
Mong cuộc đời mang tới nhiều may mắn
Gặp tình cảm như bạn tôi hôm nay
Thân tặng các bạn bài thơ trong lần làm từ thiện đầu tiên của lớp mình về Ông Cụ Mười
Đức Lực

Comment