Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close


By: Binh Ton
Chương Trình Họp Mặt 20 Năm
2008-11-21

Bình mới tạo 1 trang web cho chương trình họp mặt 20 năm. Cái này Bình gom góp ý kiến của tất cả các bạn. Các bạn có thể vào xem bằng cái link này

http://www.minhkhai12n89.com/index.php?p=about&q=4

Hoặc các bạn có thể vào trực tiếp bằng cái tab Reunion ở trên. Các bạn có ý kiến gì thì có thể reply cái post này.

Trong trang chương trình này các bạn sẽ thấy 1 cái form để điền vào tên, số người lớn và trẻ em các bạn định tham dự. Cái này chỉ để biết số bạn có dự định tham gia. Cái này không phải là danh sách chính thức. Nếu các bạn có dự định tham dự thì cứ điền vào nhé. Nếu các bạn không đi xa được hoặc chỉ tham dự 1 vài ngày nào đó thì cũng cứ điền vào chứ không phải nhất thiết tham dự đủ cả 7 ngày mới điền vào.

Mình cứ plan từ từ. Bình nghĩ mình sẽ có những ngày rất vui.

Bình

Comment